tel.: +48 502 385748; +48 603 587877

e-mail: fracko@poczta.fm

tel.: +48 502 385748; +48 603 587877

e-mail: fracko@poczta.fm

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838