Sporządzanie przedmiarów

i kosztorysów robót

Wykonanie ekspertyzy mykologicznej jest pierwszym etapem w procesie remontu lub przebudowy. Pomijając etap formalności, które należy załatwić przed przystąpieniem do robót, istotnym elementem jest znajomość  ilości środków finansowych, które należy zabezpieczyć na inwestycję. W przypadku robót wykonywanych przez inwestora wystarczy policzyć zakres koniecznych prac, zużycie materiałów i ich cenę. W takim przypadku wystarczy prosta kalkulacja na kartce. Czasem roboty, które są wynikiem ekspertyzy mikologicznej są proste do wykonania i nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Ponieważ często są to prace, przy których organizm człowieka może być narażony na niebezpieczeństwo ze strony różnych związków chemicznych, w ekspertyzie przeznaczamy specjalny rozdział poświęcony przepisom BHP.

 

Prace bardziej skomplikowane należy jednak zlecić firmom budowlanym. Tutaj trzeba pamiętać, że nie wszystkie roboty zawarte w zaleceniach muszą być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Część prac mogą wykonywać firmy ogólnobudowlane, które zapewne będą oferowały niższe ceny. Skąd jednak inwestor ma wiedzieć ile może kosztować wykonanie danego zakresu robót? Do tego wymagane jest już sporządzenie odpowiedniego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Dlaczego te dwa elementy są tak ważne? Przedmiar określa wszystkie niezbędne prace wynikające z zaleceń zawartych w ekspertyzie, przy czym inwestor nie zawsze może mieć wystarczającą wiedzę aby sporządzić go samemu. Przykładowo wartość wykonania izolacji pionowej będzie uzależniona m.in. od wykończenia powierzchni przy budynku (rozebranie płyt chodnikowych, kostki lub zdjęcie pierwszej warstwy ziemi – tzw. humusu), głębokości i szerokości wykopu, stanu murów (czyszczenie, wzmacnianie), ilości warstwy samej izolacji, zabezpieczenia, zasypania i odtworzenia powierzchni. Trzeba pamiętać, że każda uczciwa firma budowlana dokładnie policzy wartość wszystkich tych robót. Tak samo przy liczeniu środków finansowych, które musimy zabezpieczyć należy pamiętać nie tylko o cenie materiałów i stawce robocizny. Przy większości prac niezbędny jest sprzęt służący do przywiezienia, materiałów, transportu pionowego czy robót specjalistycznych. Dodatkowo trzeba pamiętać, że firma budowlana doliczy sobie tzw. koszty pośrednie związane z utrzymaniem samej firmy, koszty zakupu materiałów i jeszcze inne elementy składające się na końcową wartość inwestycji. Jeżeli nie mamy obszernej wiedzy dotyczącej takich kalkulacji, możemy często nie doszacować wartości inwestycji.

 

W naszej ofercie istnieje możliwość sporządzania takich przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich obejmujących wszystkie wspomniane elementy i opierających się na średnich rynkowych cenach materiałów. Dzięki temu inwestor otrzyma od nas dwie ważne dokumentacje, na podstawie których będzie znał orientacyjną cenę za roboty oraz, w przypadku przedmiaru, dokument przetargowy, który będzie mógł wysłać do potencjalnych wykonawców. W naszych ekspertyzach zaznaczamy roboty, które muszą być wykonane przez specjalistyczne firmy.

Kosztorysy sporządzamy w programie BIMestiMATE i przekazujemy je w postaci wydruku lub plików w formacie PDF. Kosztorysy sporządzane są przez Rzeczoznawcę Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

tel.: +48 603 587 877

e-mail: fracko@poczta.fm

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838