Badanie korozji biologicznej drewna budowlanego i konstrukcyjnego

Drewno jest jednym z materiałów najbardziej  podatnych na korozję biologiczną. Grzyby i owady mogą doprowadzić do całkowitej jego destrukcji co w przypadku porażenia elementów konstrukcyjnych, może grozić katastrofą budowlaną, dlatego tak ważna jest ocena stanu technicznego drewna budowlanego / konstrukcyjnego.
 

Kiedy i gdzie należy zwracać szczególną uwagę i przeprowadzić dokładną ekspertyzę elementów drewnianych?

 

Po pierwsze we wszystkich zabytkowych budynkach gdzie występuje podejrzenie zawilgocenia (wskutek nieszczelności w poszyciu)  lub porażenia więźby przez owady. W wielu budynkach pomieszczenia te nie są użytkowane, a więc rzadko odwiedzane.

 

Brak regularnej inwentaryzacji takich pomieszczeń może prowadzić do stanu,
w którym zakres napraw będzie bardzo szeroki i pociągać będzie za sobą roboty remontowe o dużych nakładach finansowych. W najgorszych przypadkach konieczna jest wymiana całej więźby. Należy pamiętać, że korozja biologiczna zlokalizowana w pierwszej fazie rozwoju może być zlikwidowana małymi nakładami robót.

 

Ekspertyza mykologiczna drewnianego domu - zrób ją przed zakupem domu!

 

Ekspertyza mykologiczna drewna budowlanego / konstrukcyjnego powinna być również wykonana przed zakupem domu drewnianego. W takich domach grzyby i owady mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Często dopiero, jak zaczynamy go użytkować, zauważamy że jest to „dom żywy”. Dokładne sprawdzenie takiego budynku, jeszcze przed zakupem, może przyczynić się do zaoszczędzenia dużych nakładów finansowych na jego remont.

 

Korozja biologiczna drewna pojawia się również w nowych budynkach. Źle zabezpieczone drewno lub nieodpowiedni czas montażu mogą prowadzić do pojawiania się na nim grzybów pleśniowych. Te mogą, w przypadku powietrza o dużej wilgotności, rozwijać się masowo i przygotowywać podłoże dla rozwoju grzybów domowych, niszczących strukturę drewna. Same grzyby pleśniowe powodują przebarwienia drewna nie uszkadzając w znacznym stopniu jego struktury. Jednak są one bardzo groźne dla zdrowia człowieka.  

 

Ze względu na to, że larwy niektórych owadów żerują w drewnie przez kilka lat, efekt ich działalności jest widoczny dopiero po pewnym czasie. Dokładna inwentaryzacja stanu technicznego drewna daje możliwość wcześniejszej diagnozy.


Oferta badania stanu technicznego drewna na obecność grzybów pleśniowych i owadów (korozja biologiczna).

 

Eskpertyza mykologiczna drewna budowlanego / konstrukcyjnego. 
 

Nasza firma, dzięki specjalistycznym narzędziom jest w stanie zbadać dokładnie wilgotność drewna oraz określić jego porażenie we wczesnym stadium rozwoju owadów oraz grzybów. Mamy możliwość badania wilgotności do wysokości 5m co jest istotne przy wysokich więźbach z brakiem możliwości bezpośredniego dojścia do najwyższych elementów.
 

Profesjonalny pomiar uszkodzeń drewna budowlanego / konstrukcyjnego umożliwia nam badanie drewna rezystografem. Narzędzie to pozwala na lokalizację pustek w drewnie już o milimetrowych wymiarach. Pomiary sięgają aż do 40 cm w głąb elementu drewnianego.

 

Otrzymane wyniki badania stanu technicznego drewna dają możliwość dokładnej analizy i wykonania ekspertyzy. Przygotowana przez nas ekspertyza mykologiczna i ocena korozji biologicznej drewna zawsze zawiera  szczegółowe  zalecenia  i  czynności konieczne do wykonania by pozbyć się problemu z grzybami i owadami w drewnie oraz zabezpieczyć elementy konstrukcyjne przed dalszą korozją drewna
 

Współpracujemy z wysokiej klasy konstruktorami, którzy w przypadku konieczności remontów konstrukcji drewnianych mogą opracować projekt naprawy.

 

 

ocena stanu technicznego drewna budowlanego

tel.: +48 603 587 877

e-mail: fracko@poczta.fm

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838