tel.: +48 603 587 877

e-mail: biuro@mykologiabudowlana.com.pl

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838 

W okresie od jesieni do wiosny możemy w naszych mieszkaniach zauważyć różnokolorowe „plamki” na ścianach, meblach czy ubraniach. Są to najczęściej grzyby pleśniowe. Mogą one również występować w nowych mieszkaniach (na świeżo położonych tynkach gipsowych lub płytach gipsowo-kartonowych).

Grzyby pleśniowe, rozwijają się na tynkach ścian, sufitów, drewnianych i żelbetowych elementach konstrukcyjnych, tapetach i innych elementach budynków, w miejscach
o zwiększonej wilgotności. Grzyby oprócz wilgoci potrzebują do swego rozwoju substancji pokarmowych, których źródłem mogą być materiały budowlane pochodzenia organicznego lub cząsteczki kurzu zawierające materiał organiczny osiadające na ścianach, sufitach czy innych przegrodach. W miejscach występowania grzybów mogą rozwijać się również bakterie powodując dodatkowy rozkład podłoża.

Szkody powstające na wskutek występowania grzybów pleśniowych w budynkach mieszkalnych można podzielić na abiotyczne i biotyczne. Te pierwsze to głównie utrzymywanie zwiększonej wilgotności podłoża, pogorszenie walorów estetycznych. Grzybnia przerasta materiał budowlany dość płytko nie zagrażając konstrukcyjnym elementom budynku, powodując jednak dość poważne uszkodzenia elementów wykończeniowych. Tynki pod wpływem produktów przemiany materii u grzybów, takich jak kwasy i produkty gazowe, mogą się osypywać i pękać.

Istotniejsze jest jednak zagrożenie biotyczne spowodowane występowaniem grzybów pleśniowych w budynkach. Większość gatunków wytwarza związki zwane mikotoksynami. Są to metabolity wtórne powstające podczas procesów życiowych grzybów i wydzielane do podłoża. Ich wprowadzenie do powietrza może odbywać się poprzez unoszenie z prądem powietrza fragmentów grzybni oraz pyłu z tynku nasyconego mikotoksynami. Należy dodać, że związki te zachowują swoje chorobotwórcze właściwości nawet, gdy grzybnia jest nieaktywna. Największe niebezpieczeństwo wynika z ciągłego działania mikotoksyn i oddziaływania na organizm poprzez układ oddechowy.

Ważne jest aby jak najszybciej zdiagnozować obecność grzybów pleśniowych na powierzchniach. Z pewnością ograniczy to nie tylko koszty likwidacji zagrzybienia ale przede wszystkim zlikwiduje chorobotwórcze działanie grzybów na nasz organizm. Często zarodniki nie są widoczne na ścianach. Dzieje się to wtedy, gdy grzyby w innym miejscu wytwarzają duże ilości zarodników, które osiadają na powierzchni ścian i ze względu na niekorzystne warunki nie rozwijają się. W celu identyfikacji takiego zagrożenia posługujemy się płytkami stykowymi, za pomocą których możemy sprawdzić czystość mikrobiologiczną powierzchni.

 

Badanie grzybów pleśniowych

na powierzchniach