tel.: +48 603 587 877

e-mail: biuro@mykologiabudowlana.com.pl

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838 

W stronę klienta...

1. Tak jak większości firm, naszym celem jest uczciwe i rzetelne podejście do klienta. Często spotykamy się z przypadkami, gdy musimy zdecydować po której stronie leży wina powstania danej usterki. Po stronie użytkownika, właściciela, dewelopera, sprzedającego czy firmy budowlanej. Bez względu na to, która strona zleca nam wykonanie ekspertyzy zawsze jej wynik będzie obiektywny, nawet jeśli będzie "obciążał" zlecającego. 

 

2. Za wykonanie ekspertyzy odpowiedzialny jest dr WItold Frąckowiak, będący rekomendowanym rzeczoznawcą Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa oraz rzeczoznawcą Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Za rzetelne podejście do wykonywania swojego zawodu został odznaczony
m.in. Złotą Odznaką PSMB z diamentem.

 

3. Mając na celu sporządzanie jak najbardziej rzetelnych opracowań, nie zajmujemy się wykonawstwem. Oprócz zaleceń, które są stałym elementem ekspertyzy, możemy sporządzić dla Państwa szczegółowy przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski. Posiadając te dwa dokumenty możecie Państwo
w łatwy sposób znaleźć potencjalnego wykonawcę a jego ofertę cenową porównać z kosztorysem obrazującym średnie rynkowe ceny robót. 

 

4. Główne części naszych ekspertyz zawierają opis problemu, wyniki przeprowadzonych badań wraz z ich analizą, wnioski, sposoby likwidacji przyczyn jak i skutków. Załączamy wykazy środków i technologii zwalczających, jak i zabezpieczających przed korozją.

 

5. Współpracujemy z konstruktorami, dzięki czemu możemy do naszych ekspertyz dołączać projekty napraw uszkodzonych elementów budynku, jak i sporządzać ekspertyzy stanu technicznego budynku. 

.