tel.: +48 603 587 877

e-mail: biuro@mykologiabudowlana.com.pl

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838 

pomiary mikrobiologiczne powietrza firma

Po co wykonywać badanie mikrobiologiczne powietrza?

 

Pomiary mikrobiologiczne powietrza wykonuje się głównie celem stwierdzenia występowania grzybów na powierzchni ścian czy w innych miejscach. Uzyskana wiedza na temat składu mikrobiologicznego powietrza daje możliwość szybkiej likwidacji problemu. Pomiary powietrza na obecność grzybów są bardzo istotne w pomieszczeniach, gdzie stale przebywamy, a w szczególności osoby przewlekle chore oraz dzieci. Trzeba pamiętać, że dzieci i osoby starsze mają obniżoną odporność przez co mogą częściej zapadać na różnego rodzaju dolegliwości np. alergii, grzybic czy reakcji toksycznych.

 

Grupy zawodowe szczególnie narażone na skażenie zarodnikami grzybów drogą oddechową:
pracownicy przemysłu rolno-spożywczego, pracownicy bibliotek, muzeów, archiwów, jak również konserwatorzy dzieł sztuki.

 

Badania  mikrobiologiczne powietrza w pomieszczeniach biurowych.
 

W pomieszczeniach biurowych najczęstszym źródłem skażenia mikrobiologicznego grzybami pleśniowymi są  przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne, archiwa.

W związku z restrykcyjnymi normami związanymi z czystością powietrza w miejscu pracy, duża ilość firm prywatnych i jednostek publicznych zwraca się do nas
z zapotrzebowaniem na wykonanie ekspertyz czystości powietrza w miejscach pracy. W każdym z tych przypadków zalecamy przeprowadzenie badań mikrobiologicznych powietrza.

 

Oferta badania mikrobiologicznego powietrza

 

Nasza firma wykonuje badania mikrobiologiczne powietrza, w celu określenia skali skażenia powietrza grzybami pleśniowymi w określonych pomieszczeniach.

Przy użyciu precyzyjnego miernika pobierana jest określona próba z powietrza. Następnie określamy ilość zarodników w metrze sześciennym powietrza. Wartość ta jest wyznacznikiem mikrobiologicznego skażenia powietrza. Na podstawie pobranych prób określamy również skład gatunkowy grzybów, co jest istotne z punktu zagrożenia na zapadanie na różnego rodzaju choroby.

 

Badania przeprowadzane są przez specjalistę mikrobiologa. Pracujemy na pożywkach przygotowywanych przez czołowego producenta pożywek w Polsce. Na wniosek klienta badania może wykonać akredytowane laboratorium.

 

Na podstawie wyników badań oraz kompleksowej ekspertyzy mykologicznej powietrza oprócz podstawowych informacji dot. gatunków grzybów i ich szkodliwości dla zdrowia formułujemy szczegółowe zalecenia, w których podajemy czynności konieczne do wykonania w celu poprawy mikroklimatu badanych pomieszczeń i sposoby likwidacji zagrożeń mikrobiologicznych.

 

 

 

Badanie mikrobiologiczne powietrza