tel.: +48 603 587 877

e-mail: biuro@mykologiabudowlana.com.pl

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838 

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów uzyskiwanych wyników przy użyciu posiadanego przez nas sprzętu pomiarowego. 

Przykład zdjęcia z kamery termowizyjnej.Widoczne mostki cieplne – potencjalne miejsca rozwoju grzybów pleśniowych

Przykład zobrazowania rozkładu wilgotności na przegrodzie.

Przykład kilkudniowego pomiaru podstawowych danych mikroklimatu – temperatury i względnej wilgotności powietrza.

Przykład zobrazowania przekroju elementu drewnianego przy użyciu rezsytografa IML Power Drill. Widoczne pęknięcia oraz drewno o niskiej jakości.   

 

Nasza oferta opiera się nie tylko na wieloletnim doświadczeniu, ale również na posiadaniu odpowiedniego profesjonalnego sprzętu.
 

  1. Możemy mierzyć wilgotność materiałów i przegród różnymi metodami: elektrooporową, dielektryczną, mikrofalową, przy użyciu przenośnej wagosuszarki oraz kamery termowizyjnej. Jesteśmy w stanie zmierzyć wilgotność do 40 cm w głąb przegrody a specjalistyczne oprogramowanie pozwala nam na pokazanie rozkładu zawilgocenia na przegrodzie. Możemy zmierzyć zawilgocenie elementów do wysokości 5 m bez użycia drabin czy rusztowania.
  2. Pomiar skażenia mikrobiologicznego powietrza wykonujemy przy pomocy miernika uderzeniowego co daje możliwość uzyskania wyników z najwyższą dokładnością. W przypadku pomiaru zanieczyszczenia powierzchni stosujemy płytki stykowe, a wyniki podajemy zgodnie z Draft European Standard CEN/TC/243/WG2/1993.
  3. Charakterystykę mikroklimatu pomieszczeń opieramy o pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza. Stosujemy również monitoring całodobowy wykonywany przez dłuższy okres czasu.
  4. Pomiar oporu cieplnego przegród oraz analizę mostków cieplnych obliczamy na podstawie pomiarów pirometrem, termometrem stykowym oraz kamerą termowizyjną.
  5. Za pomocą kamery inspekcyjnej jesteśmy w stanie wykonać inwentaryzację miejsc trudnodostępnych.
  6. Dysponujemy rezystografem dającym nam możliwość dokładnej inspekcji elementów drewnianych. Posiadany przez nas model zapisuje poszczególne pomiary w pamięci, równocześnie pokazując je na ekranie LCD, Zapisane dane można analizować w specjalistycznym oprogramowaniu.
  7. Zawartość soli określamy metodą kolorometryczną lub, przy konieczności uzyskania bardzo dokładnych wyników, przekazujemy próby do wyspecjalizowanych laboratoriów zewnętrznych..
  8. Na żądanie klienta możemy przekazać materiał bioologiczny do analiz w akredytowanych laboratoriach.
  9. Kosztorysy i przedmiary wykonujemy w programie BIMestiMATE.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.