tel.: +48 502 385748; +48 603 587877

e-mail: fracko@poczta.fm

Badanie mikroklimatu pomieszczeń

Mikroklimat powietrza wewnątrz budynków jest bardzo istotnym elementem wpływającym na nasze samopoczucie. Utrzymanie odpowiednich zakresów temperatury i wilgotności powietrza umożliwia zapewnienie właściwych warunków wilgotnościowo-cieplnych. Utrzymanie odpowiedniego układu wilgotnościowo-cieplnego jest istotne zwłaszcza w okresie od jesieni do wiosny, kiedy dochodzi do ochłodzenia ścian zewnętrznych  i możliwości rozwoju grzybów pleśniowych.

Człowiek znajdujący się w czystym powietrzu o temperaturze od 15 do 27°C nie jest w stanie odczuć zmian wilgotności nawet w dość znacznym zakresie, takim jak przedział o wartościach od 25 do 75%. Dopiero wysoka wilgotność względna i temperatura powietrza łącznie powodują uczucie dyskomfortu. Grzyby pleśniowe mogą rozwijać się na elementach pochodzenia organicznego już przy wilgotności względnej powietrza powyżej 60%. Taka wilgotność, przy odpowiedniej temperaturze, nie jest odczuwalna przez nasz organizm.   

 

W naszej ofercie mamy możliwość wykonania pomiarów temperatury i wilgotności powietrza wraz z kilkunastodniowym monitoringiem całodobowym. Taki monitoring jest niezbędny dla określenia warunków mikroklimatu, ponieważ w nocy podczas snu wilgotność powietrza wewnątrz pomieszczeń gwałtownie wzrasta.

Utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu jest niezbędne w miejscach przetrzymywania dokumentów (archiwa, biblioteki), pomieszczeniach pracowniczych, salach lekcyjnych.

 

Na podstawie uzyskanych wyników możemy zlokalizować problem a następnie wskazać sposób jego likwidacji.

 

tel.: +48 502 385748; +48 603 587877

e-mail: fracko@poczta.fm

 

NIP: 944-113-82-64, REGON: 368427472

Mbank: 69 1140 2004 0000 3402 7715 9838